TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Cảnh báo sinh viên
Cảnh báo sinh viên
  1. Quyết định đình chỉ – cảnh cáo sinh viên đợt tháng 01/2018 – Tải về
  2. Quyết định đình chỉ – cảnh cáo sinh viên đợt tháng 12/2017 – Tải về
Đơn vị liên kết