TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thông báo điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ chính quy sử dụng phương thức xét điểm học bạ THPT – Đợt 1 năm 2019 12-07-2019
13/07/2019

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy sử dụng phương thức xét điểm học bạ THPT – Đợt 1 năm 2019:

1. Tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh: xem tại đây

2. Tại Phân hiệu Quảng Ngãi: xem tại đây

Đơn vị liên kết