TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thông báo Lịch bế giảng và Chương trình Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019
08/10/2019

Lịch bế giảng (phát bằng tốt nghiệp) và Chương trình lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 đợt xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2019; tháng 6 và tháng 10 năm 2019.

Thời gian: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019.

Địa điểm: Tại hội trường khu E4 (Hội trường phân hiệu, cơ sở).

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết