TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Nhân sự Phòng
Nhân sự Phòng

Tổ Quản lý học vụ

Bùi Thị Hải Hiền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: buithihaihien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Giải quyết học vụ;
 • Gộp lớp học phần;
 • Tính giờ phụ trội cho giảng viên;
 • Xác nhận hợp đồng thỉnh giảng trên hệ thống;
 • Kiểm tra và báo cáo sai sót của chương trình đào tạo trước khi đưa vào hệ thống cho khóa mới;
 • In giấy chứng nhận và lưu trữ thông tin sinh viên thay bằng mất, in bảng điểm sinh viên khóa cũ; xác minh văn bằng.

Đỗ Thị Mai Trinh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: dothimaitrinh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Làm công văn xác minh văn bằng;
 • Phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên;
 • Quản lý sinh viên hệ Chất lượng cao;
 • Giải quyết học vụ;
 • Trình ký công văn, quyết định.

Nguyễn Thị Mỹ Quyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthimyquyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Đổ dữ liệu chấm công cho giảng viên toàn trường;
 • Làm công tác chuyển điểm cho sinh viên toàn trường;
 • Kiểm tra, trình ký văn bằng tốt nghiệp;
 • Giải quyết học vụ các Phân hiệu, Cơ sở, quản lý điểm các lớp liên kết Quốc tế đã tốt nghiệp, hỗ trợ làm công tác Tuyển sinh.

Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthilien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Lưu trữ quyết định và danh sách tốt nghiệp, danh sách trúng tuyển, công văn, quyết định;
 • Phân môn tốt nghiệp niên chế;
 • Giải quyết học vụ;
 • Biên bản họp phòng;
 • Dự trù văn phòng phẩm;
 • Gửi công văn, quyết định cho các cơ sở và các tổ chức cá nhân ngoài trường.

Đinh Thị Hương Chi
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: dinhthihuongchi@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Nhận đơn và soạn thảo các quyết định Tiếp tục học tập, Nghỉ học tạm thời, Thôi học cho sinh viên;
 • Lưu trữ hồ sơ: xin chuyển ngành, ngưng học, thôi học, chuyển trường;
 • Xét học bổng theo từng học kỳ và xét khen thưởng năm học cho sinh viên;
 • Chỉnh sửa điểm;
 • Giải quyết học vụ: Mở lớp học phần; Đăng ký học phần cho sinh viên các lớp học ghép; Chuyển lớp học phần.

Ông Đỗ Minh Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: dominhngoc@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Bố trí phòng học, phòng thi tại cơ sở chính;
 • In ấn văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề;
 • In ấn chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, sơ cấp nghề;
 • In bằng tốt nghiệp bậc đại học – cao đẳng cho sinh viên toàn trường.

Tổ quản lý phần mềm

Bà Huỳnh Thị Yến Tuyết
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: huynhthiyentuyet@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Quản lý và phát triển phần mềm
 • Xử lý dữ liệu rác trên hệ thống;
 • Quản lý chương trình Đào tạo trên phần mềm CMS và phần mềm HUIEducation;
 • Cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo thống kê đào tạo;
 • Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ ở cơ sở chính và các cơ sở;
 • Hỗ trợ xử lý học phí phòng Tài chính – Kế toán;
 • Tham gia công tác thư ký kiểm định và đảm bảo chất lượng của trường (thu thập minh chứng).

Tổ Quản lý Tuyển sinh

Ông Kiều Đức Huynh
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: kieuduchuynh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Xử lý dữ liệu tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng;
 • In và cấp giấy báo nhập học các hệ đào tạo;
 • Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh Đại học chính quy;
 • Tham gia xây dựng xác chỉ tiêu tuyển sinh Đại học;
 • Quản lý trang web tuyển sinh;
 • Quản lý trang trang tư vấn tuyển sinh online;
 • Thiết kế các gian hàng, standee, tờ thông tin tuyển sinh, thông tin tuyển sinh trên các báo;
 • Lập Báo cáo công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;
 • Lập Báo cáo thống kê năm học cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
 • Báo cáo số liệu thống kê phục vụ cho dự án WB, công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: dothihai@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh, giải đáp thắc mắc về thông tin tuyển sinh;
 • Nhận và nhập dữ liệu hồ sơ xét tuyển, trúng tuyển;
 • Bán và thu phí các loại hồ sơ xét tuyển, trúng tuyển;
 • Xác minh văn bằng hồ sơ tuyển sinh đầu vào;
 • Tổng hợp, báo cáo số liệu hồ sơ hằng năm lên cấp trên.

Bà Trần Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: tranthihuyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Tổng hợp và quyết toán các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Thu học phí học bổ sung kiến thức đầu vào khóa liên thông VLVH.

Bà Nguyễn Lê Thùy Trâm
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: nguyenlethuytram@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • In chứng chỉ Quốc phòng – Thể chất cho sinh viên toàn trường;
 • In và trình ký bảng điểm, GCN tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên các cơ sở.

Ông Bùi Quốc Tiến
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: buiquoctien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Liên hệ các trường THPT trong công tác tư vấn tuyển sinh;
 • Tham gia quản lý các lớp liên kết đào tạo ngoài trường;
 • Quản lý tài sản của đơn vị.
Đơn vị liên kết