TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Nhân sự Phòng
Nhân sự Phòng

Tổ Quản lý học vụ

Bùi Thị Hải Hiền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: buithihaihien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Giải quyết học vụ;
 • Tính giờ phụ trội cho giảng viên;
 • Xét học bổng cho SV;
 • Duyệt và xác nhận hợp đồng thỉnh giảng trên hệ thống;
 • In giấy chứng nhận và lưu trữ thông tin sinh viên thay bằng mất, in bảng điểm sinh viên khóa cũ;
 • Chuyển lớp học phần;
 • In lịch công tác phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Đỗ Thị Mai Trinh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: dothimaitrinh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên;
 • Giải quyết học vụ;
 • Lưu trữ Niên giám, Giáo dục định hướng, Sổ tay sinh viên;
 • Nhận và trả hồ sơ xin cấp GCN thay bằng mất;
 • Xác minh văn bằng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Nguyễn Thị Mỹ Quyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthimyquyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Làm công tác chuyển điểm cho sinh viên toàn trường;
 • Kiểm tra và lưu trữ bảng điểm toàn trường;
 • Kiểm tra, trình ký văn bằng tốt nghiệp;
 • Giải quyết học vụ các Phân hiệu, Cơ sở, quản lý điểm các lớp liên kết Quốc tế đã tốt nghiệp, hỗ trợ làm công tác Tuyển sinh;
 • Thanh toán lệ phí chứng chỉ Tin học, Anh văn, GDTC, GDQP, lệ phí bằng tốt nghiệp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthilien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Lưu trữ quyết định và danh sách tốt nghiệp, danh sách trúng tuyển, công văn, quyết định;
 • Trình ký và nhận các văn bản liên quan đến Phòng Đào tạo;
 • Biên bản họp phòng;
 • Dự trù văn phòng phẩm;
 • Gửi công văn, quyết định cho các cơ sở và các tổ chức cá nhân ngoài trường;
 • Quản lý hộp thư điện tử của Phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Viên Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: vienthithuy@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Quản lý sinh viên hệ Chất lượng cao;
 • Chuyển lớp học phần;
 • Chỉnh sửa điểm;
 • Chuyển trạng thái các lớp học phần;
 • In giấy chứng nhận hoàn thành chương trình;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Trịnh Thị Hồng Phương
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: trinhthihongphuong@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • In chứng chỉ Quốc phòng – Thể chất cho sinh viên toàn trường;
 • Nhận đơn và soạn thảo các quyết định tiếp tục học tập, nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển bậc, chuyển ngành, chuyển trường;
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ của hệ GDTX từ khoa KHCB chuyển về P. ĐT;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Ông Đỗ Minh Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: dominhngoc@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Bố trí phòng học, phòng thi tại cơ sở chính;
 • In văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề;
 • In chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, sơ cấp nghề;
 • In bằng tốt nghiệp bậc đại học – cao đẳng cho sinh viên toàn trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Tổ quản lý phần mềm

Ông Kiều Đức Huynh
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: kieuduchuynh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Xử lý dữ liệu tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng;
 • In và cấp giấy báo nhập học các hệ đào tạo;
 • Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh Đại học chính quy;
 • Tham gia xây dựng xác chỉ tiêu tuyển sinh Đại học;
 • Quản lý website tuyển sinh;
 • Quản lý trang trang tư vấn tuyển sinh online;
 • Thiết kế các gian hàng, standee, tờ thông tin tuyển sinh, thông tin tuyển sinh trên các báo;
 • Lập Báo cáo công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;
 • Lập Báo cáo thống kê năm học cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
 • Báo cáo số liệu thống kê phục vụ cho công việc chung toàn trường;
 • Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Bà Huỳnh Thị Yến Tuyết
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: huynhthiyentuyet@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Đầu mối triển khai khai thác phần mềm đào tạo;
 • Cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo thống kê đào tạo;
 • Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ ở cơ sở chính và các cơ sở;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Ông Nguyễn Xuân Mãi
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: nguyenxuanmai@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Quản lý website:
  • Website Quản lý Đào tạo;
  • Website xem Kết quả học tập;
  • Website Phiếu thăm dò;
  • Quản lý fanpage tuyển sinh;
 • Hỗ trợ cấp phòng học, phòng thi;
 • Hỗ trợ xử lý số liệu tuyển sinh, học vụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Tổ Quản lý Tuyển sinh

Ông Bùi Quốc Tiến
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: buiquoctien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh hàng năm;
 • Liên hệ các Sở giáo dục, Trường THPT và các cơ quan tổ chức sự kiện, Báo, Đài trong công tác tư vấn tuyển sinh;
 • Tham gia quản lý các lớp liên kết đào tạo ngoài trường;
 • Quản lý tài sản của đơn vị;
 • Quản lý hồ sơ xét tuyển; quản lý và thanh toán các hợp đồng liên quan đến tư vấn tuyển sinh;
 • Xây dựng kế hoạch kinh phí tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: dothihai@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhận và nhập dữ liệu hồ sơ xét tuyển, trúng tuyển;
 • Xác minh văn bằng hồ sơ tuyển sinh đầu vào;
 • Tổng hợp, báo cáo số liệu hồ sơ hằng năm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Bà Trần Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: tranthihuyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Tổng hợp và quyết toán các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Thu học phí học bổ sung kiến thức đầu vào khóa liên thông VLVH;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng. phòng phân công.

Bà Nguyễn Lê Thùy Trâm
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: nguyenlethuytram@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Kiểm tra, tổng hợp và quyết toán hồ sơ xét tuyển bán cho thí sinh;
 • In và trình ký Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Hà Thị Ánh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: hathianh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Tiếp nhận và nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra các văn bản liên quan đến tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: tranthithuhuong@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Hỗ trợ cho lãnh đạo phòng trong công tác soạn thảo, chỉnh sửa các quy chế, quy định, thông báo, kế hoạch,…
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.
Đơn vị liên kết