TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thời hạn học tập tại trường
Thời hạn học tập tại trường

Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM theo số 105/TB-ĐHCN ngày 21 tháng 8 năm 2019 (download here)

Tải về và Xem

 

 

Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM ngày 21 tháng 11 năm 2017

Đơn vị liên kết