TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)
18/09/2017

Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung) dành cho sinh viên khóa mới. (tải file)

Lưu ý: Sinh viên đi đúng ngày thi – giờ thi – phòng thi.

Đơn vị liên kết