TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa học vừa làm từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 năm 2019
05/11/2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa học vừa làm từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 năm 2019

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết