TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thống kê nhập học năm 2018
Thống kê nhập học năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018

 1. Công tác tuyển sinh

      Công tác tuyển sinh được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà trường, do vậy công tác ngày được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BGH trong quá trình triển khai nhiệm vụ này

 • Về công tác tư vấn tuyển sinh:

      Công tác tuyên truyền: Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo, phòng ban chức năng đã nỗ lực tối đa cho công tác tư vấn tuyển sinh. Trường tham gia ngày hội tuyển sinh do các áo Giáo dục, báo Tuổi trẻ tổ chức, trực tiếp đến các trường phổ thông trung học tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… tư vấn ngành nghề cho học sinh; tư vấn trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, Trung ương.

      Nhà trường đã cấp một phần kinh phí cho các đoàn học sinh của các trường THPT ở các tỉnh đến tham quan môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên Trường, tổ chức trả lời trực tuyến trên hệ thống thông tin của Trường, cấp học bổng cho học sinh THPT… Với những nỗ lực này, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào học đại học đông nhất trên cả nước (năm 2018 có 73361 nguyện vọng đăng ký vào trường tăng 185% so với năm 2017).

 • Về hỗ trợ công nghệ thông tin:

      Bộ phận phần mềm đã nâng cấp, hoàn thiện phần mềm tuyển sinh, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật theo quy chế tuyển sinh mới. Trang web tuyển sinh của Trường là một trong những trang web cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật nhất cho thí sinh. Nhà trường cũng đã xây dựng công cụ xét tuyển online tích hợp trên trang web tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký.

 • Kết quả tuyển sinh nhập học năm 2018:

      Tổng số tuyển mới hệ đại học chính quy là: 6,728 sinh viên, đạt 95,7% chỉ tiêu so với đế án tuyển sinh.

 1. Công tác đào tạo
  a) Quy mô đào tạo

Bảng 1. Quy mô sinh viên tính đến thời điểm tháng 12/2018

Hình thức đào tạo Đại học Thạc sĩ
Hệ chính quy 26,052 379

Bảng 2. Số sinh viên Nam/Nữ toàn trường tính đến thời điểm tháng 12/2018

Số Lượng
Số sinh viên Nữ 14,685
Số sinh viên Nam 11,746

b) Quản lý chuyên môn

      Nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo, giải quyết những vướng mắc trong công tác thi, xét tốt nghiệp, thay đổi giờ dạy, công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác coi thi và chấm thi…, qua đó đã có bước thay đổi cơ bản trong quản lý đào tạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc nhanh và tốt hơn.

      Công tác thanh tra, kiểm tra đào tạo tiếp tục được duy trì, đưa công tác quản lý đào tạo vào nề nếp. Các đơn vị đào tạo đã lưu trữ các văn bản quy định của trường, thiết lập hệ thống văn bản quản lý hồ sơ đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế Nhà trường. Các khoa, viện đã phát huy hiệu quả quản lý hồ sơ quản lý tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng nghiên cứu của giảng viên. Các tài liệu hồ sơ về đào tạo được bố trí ngăn nắp, dễ tìm.

      Các đơn vị đào tạo đã cập nhật các chương trình đào tạo bậc đại học. Về nội dung, các chương trình đào tạo đảm bảo cấu trúc hợp lý. Song song với việc áp dụng chương trình đào tạo mới, các đơn vị đào tạo đồng thời triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều giảng viên đã hăng hái đăng ký tham gia.

      Nhà trường tổ chức Hội giảng năm học 2018 nhằm vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học hiện đại, tiên tiến vào quá trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong đó chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình nhận thức học tập.

 1. Phát triển và cập nhật chương trình đào tạo

      Việc xây dựng và phát triển các ngành đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là một trong các chiến lược quan trọng của nhà trường góp phần quyết định việc thực hiện thành công sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đổi mới  giáo dục. Nhằm đa dạng hóa chương trình đào tạo để sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn nhiều ngành học mang tính liên ngành cao (đào tạo song bằng). Việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo phải đảm bảo tính khoa học; tính kế thừa của các chương trình đào tạo hiện hành; cấu trúc của chương trình đào tạo phải đảm bảo theo quy định chung của trường và đảm bào tính giao thoa của các chương trình đào tạo.

      Đánh giá và cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền công nghiệp 4.0. Trong năm 2018 Nhà trường đã rà soát, đánh giá và cập nhật toàn bộ 40 chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy. Việc rà soát cập nhật vừa đảm tính hội nhập, tính liên thông đáp ứng cơ bản yêu cầu cao của nền công nghiệp 4.0, đổng thời tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2016 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019:

 1. Công tác đào tạo

– Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy chế học vụ, quy chế quản lý học sinh, sinh viên theo hướng chuẩn hóa quy trình công tác và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

– Tiếp tục hoàn thiện cập nhật phần mềm quản lý, tiếp nhận và phát triển hệ thống phần mềm. Xây dựng thêm một số công cụ phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường.

– Đẩy mạnh công tác triển khai các phương pháp giảng dạy mới trong công tác dạy và học của giảng viên và sinh viên.

 1. Công tác tuyển sinh

– Xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học theo ngành đào tạo quy định tại Thông tư 06. Tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2019 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu dự kiến trong năm 2019 đại học chính quy 7740 SV.

 1. Công tác phát triển cập nhật chương trình đào tạo

– Tiến hành cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền công nghiệp 4.0.

– Mở thêm 2 ngành đào tạo mới: ngành Quản lý đất đai và ngành Bảo hộ lao động.

Đơn vị liên kết