TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
hocbong

Lưu ý:

– Sinh viên không truy cập được vào cổng tra cứu liên hệ phòng Đào tạo theo số: 0283.8940390 – 129


Đơn vị liên kết