ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Giới thiệu
Giới thiệu

Giới thiệu

Phòng Đào tạo được thành lập từ năm 1994, khi trường được mang tên Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo và tuyển sinh của Trường;
 • Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy – học tập, kiểm tra đánh giá;
 • Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh, sinh viên của các hệ đào tạo đại học và dưới đại học;
 • Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo;
 • Xây dựng văn bản quản lý đào tạo;
 • Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đại học, cao đẳng;
 • Tổ chức tuyển sinh đại học và dưới đại học;
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy;
 • Quản lý quá trình và kết quả học tập;
 • Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
 • Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo;
 • Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị liên quan khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.

Đội ngũ

Tổng số cán bộ viên chức tại thời điểm năm 2022: 21 người.

Thành tựu nổi bật

 • Xây dựng được uy tín trong xã hội về chất lượng đào tạo.
 • Liên tục nhiều năm luôn đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.
 • Nhận nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho thành tích tập thể.
 • Có 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Định hướng phát triển của đơn vị

 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Đổi mới chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội.
 • Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.
Đơn vị liên kết