TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Danh sách lớp học phần học trực tuyến (Bắt đầu từ ngày 4/5/2020)
01/05/2020

Danh sách lớp học phần học trực tuyến (Bắt đầu từ ngày 4/5/2020)

Ghi chú: Khoa Tài chính ngân hàng bổ sung lớp học phần:

  • Thứ 5 (14->15)
  • LHP: 420300117202
  • Môn học: Tài chính doanh nghiệp 3
  • Giảng viên: Phạm Thị Phương Loan

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết