ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 3
24/04/2020

Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 3( Bắt đầu từ ngày 27/4/2020)

Ghi chú:

– Đợt 3 Khoa KHCB có mở lớp học online
Logic học 01180016 Nguyễn Đình Tùng 420300339506 DHLKT14A Thứ 2 1-3 68 SV
Bị sai buổi học – buổi đúng là thứ 4). Khi đó buổi học T4 này bị trùng giờ lớp khác. Do đó Khoa KHCB xin đổi LHP khác
Logic học  01180016 Nguyễn Đình Tùng 420300339515 DHAV15A Thứ 2  1-3 68 SV

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết