TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
hocbong

Lưu ý:
– Mức học bổng này bằng tỷ lệ học phí bình quân của 1 học kỳ.

– Sinh viên cập nhật số tài khoản tại quầy số 4 phòng kế toán.


Đơn vị liên kết