TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO


TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP

(Dựa trên nghiên cứu của John Holland)

Nội dung:

Tích vào cột số tương ứng với ý kiến của bạn

1. Bạn thấy ý đó chưa bao giờ đúng với bạn

2. Chỉ thấy ý đó chỉ đúng trong một vài trường hợp

3. Bạn thấy ý đó chỉ một nửa là đúng với bạn – tương ứng

4. Bạn thấy ý đó gần như là đúng với bạn trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm

5. Bạn thấy ý đó là hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được

Bắt đầu
Đơn vị liên kết