TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Quy trình giải quyết học vụ
22/03/2018

Tải về và Xem

 

1 – Đơn xin chuyển bậc đào tạo (Tải mẫu đơn)

2 – Đơn xin chuyển cơ sở (Tải mẫu đơn)

3 – Đơn xin chuyển trường (Tải mẫu đơn)

4 – Đơn xin chuyển ngành (Tải mẫu đơn)

5 – Đơn xin chuyển điểm  (Tải mẫu đơn)

6 – Đơn xin nghỉ học tạm thời (Tải mẫu đơn)

7 – Đơn xin nhập học trở lại – sau thời gian nghỉ học tạm thời (Tải mẫu đơn)

8 – Đơn xin thôi học (Tải mẫu đơn)

9 – Đơn xin gia hạn học tập (Tải mẫu đơn).

10 – Đơn xin cấp lại văn bằng. (Tải mẫu đơn)

11 – Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng mất. (Tải mẫu đơn)

12 – Đơn xin thay đổi thông tin trên hồ sơ cá nhân. (Tải mẫu đơn)

Đơn vị liên kết